01/08/2012
 
12/09/2012

מדפסת לייזר צבעונית HP LASERJET PRO M375NW

פונקציות
 
הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
 
תמיכה בריבוי משימות
 
כן
 
מפרטי הדפסה
מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 18 עמודים לדקה
 
מהירות הדפסה בצבע ‏(רגילה, A4)
 
עד 18 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
נמדד באמצעות ISO/IEC 24734‏, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 17 שניות בלבד
 
פלט עמוד ראשון בצבע (A4‏, מוכן)
 
בתוך 17 שניות בלבד
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 30,000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
500 עד 1,500
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎600 x 600 dpi
 
איכות הדפסה בצבע (מיטבית)
 
עד ‎600 x 600 dpi
 
מספר מחסניות הדפסה
 
4 (אחת מכל צבע - שחור, ציאן, מגנטה, צהוב)
 
טיפול בנייר
קלט טיפול בנייר, אופציונלי
 
מגש אופציונלי ל-‏250 גיליונות
 
קלט טיפול בנייר, סטנדרטי
 
מגש רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות, מגש הזנה 2‏ ל-‏250 גיליונות
 
פלט טיפול בנייר, סטנדרטי
 
סל פלט ל-‎150 גיליונות
 
קיבולת הזנת מעטפות
 
עד 10 מעטפות
 
מזין מעטפות
 
לא
 
הדפסה דו-צדדית
 
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
 
טיפול בפלט גמור
 
הזנת גיליונות
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
מגש 1, מגש 2, מגש 3 אופציונלי: A4, A5, A6, B5 (JIS)‏, 10 x‏ 15 ס"מ, גלויות (JIS Single‏, JIS Double)‏, מעטפות (ISO DL‏, ISO C5‎‏, ISO B5‎)
 
גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית
 
מגש 1: 76 x‏ 127 עד 216 x‏ 356 מ"מ; מגש 2, מגש 3 אופציונלי: 100 x‏ 148 עד 216 x‏ 356 מ"מ
 
סוגי חומרי הדפסה
 
נייר (דחוס, חוברת, צבעוני, מבריק, נייר חברה, צילום, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), גלויות, שקפים, מדבקות, מעטפות
 
מפרטים נוספים
מהירות המעבד
 
‎600 MHz
 
זיכרון, סטנדרטי
 
‎192 MB
 
זיכרון, מרבי
 
‎448 MB
 
כונן קשיח
 
ללא
 
שפות הדפסה
 
HP PCL 6‏, HP PCL 5c, אמולציית HP Postscript Level 3‏
 
מפרטי סורק
סוג סורק
 
משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF)
 
רזולוציית סריקה, אופטית
 
עד ‎300 dpi (בצבע ובשחור-לבן, מזין מסמכים אוטומטי); עד ‎600 dpi‏ (בצבע, משטח סריקה)‎‏; עד ‎1,200 dpi‏ (בשחור-לבן, משטח סריקה)‎‏
 
עומק הסיביות
 
24-bit
 
גודל סריקה (ממשטח הסורק), מרבי
 
‎216 x 297 מ"מ
 
גודל סריקה (ADF), מרבי
 
‎216 x 356 מ"מ
 
מהירות סריקה (רגילה, A4)
 
בעת סריקה לקובץ ממזין מסמכים אוטומטי (ADF). המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת ולמורכבות המסמך.
 
סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים אוטומטי (ADF)
 
לא
 
איכות סריקה בשחור (רגילה)
 
עד 11.5 תמונות לדקה
 
מפרטי מעתיקים
מהירות העתקה (בשחור, איכות רגילה, A4)
 
עד 18 עותקים לדקה
 
מהירות העתקה (בצבע, איכות רגילה, A4)
 
עד 18 עותקים לדקה
 
רזולוציית העתקה (טקסט שחור)
 
עד ‎300 x 300 dpi
 
רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים)
 
עד ‎300 x 300 dpi
 
הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים
 
25% עד 400%
 
עותקים, מרבי
 
עד 99 עותקים
 
מפרטי פקס
מהירות שידור פקסים
 
‎33.6 kbps
 
זיכרון פקס
 
עד 250 עמודים
 
הודעת פקס
 
מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית מס' 1 של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר דורשים זמן רב יותר ועושים שימוש בזיכרון רב יותר.
 
רזולוציית פקס
 
עד ‎300 x 300 dpi
 
חיוגים מהירים, מספר מרבי
 
עד 120 מספרים
 
חיוג חוזר אוטומטי
 
כן
 
שיגור מושהה בפקס
 
כן
 
מיקומי שידור
 
120
 
מחסום פקס זבל
 
כן
 
קישוריות
יכולת HP ePrint
 
כן
 
יכולת הדפסה ניידת
 
HP ePrint‎‏, Apple AirPrint‎™‎‏, הדפסה ישירה אלחוטית, יישומים עסקיים
 
יכולת אלחוט
 
כן, WiFi 802.11 b/g/n מובנה
 
קישוריות, רגיל
 
יציאת Hi-Speed USB 2.0‏ אחת; יציאת מארח USB‏ (בלוח הקדמי); יציאת רשת Fast Ethernet 10/100Base-TX;‏ יציאת WiFi 802.11 b/g/n
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
Mac OSX גרסאות v10.5, v10.6; מעבד PowerPC G4‎, G5 או Intel® Core‎™‎; דיסק קשיח של 500‎ MB; כונן CD-ROM‏/DVD-ROM‏‏ או אינטרנט; יציאת USB או רשת
 
דרישות מערכת מינימליות
 
Microsoft® Windows® 7‏ (32-bit‏/64-bit)‏, Windows Vista‎®‎‏ (32-bit‏/64-bit): מעבד ‎1 GHz של 32-bit‏ (x86‏) או 64-bit‏ (x64‏), זיכרון RAM של ‎1 GB‏ (32-bit‏) או זיכרון RAM של ‎2 GB‏ (64-bit‏), שטח דיסק קשיח פנוי של 400‎ MB‏, כונן CD/DVD-ROM או אינטרנט, יציאת USB או רשת‏; Windows® XP‎ SP2‎ ‏(32-bit): מעבד Pentium‎®‎ 233 MHz‏, זיכרון RAM של ‎512 MB‏, שטח דיסק קשיח פנוי של ‎400 MB‏, כונן CD/DVD-ROM או אינטרנט, יציאת USB או רשת‏
 
מערכות הפעלה תואמות
 
התקנות תוכנה מלאות נתמכות במערכות הבאות: Microsoft® Windows® 7,‏ 32-bit ו-‏64-bit‏, Windows Vista®‎,‏ 32-bit ו-‏64-bit‏, Windows® XP,‏ 32-bit ‏(SP2 ואילך); התקנות מנהל התקן בלבד נתמכות במערכות הבאות: Microsoft‎®‎ Windows‎®‎ Server 2008‏, ‎32-bit ו-‏‎64-bit‏, Windows‎®‎ Server 2003‏, 32-bit‏ (SP3 ומעלה); Mac OS X גרסאות v10.5‏, v10.6‏; Linpus Linux‏ (9.4‏, 9.5)‏, RED HAT Enterprise Linux 5.0‏ (נתמך באמצעות חבילה מובנית מראש); SUSE Linux‏ (10.3‏, 11.0‏, 11‏, 11.1‏, 11.2‏), Fedora‎™‎‎‏ (9‏, 9.0‏, 10‏, 10.0‏, 11.0‏, 11‏, 12‏, 12.0‏), Ubuntu‎®‎‎‏ (8.04‏, 8.04.1‏, 8.04.2‏, 8.10‏, 9.04‏, 9.10‏, 10.04‏), Debian‏ (5.0‏, 5.0.1‏, 5.0.2‏, 5.0.3‏) (נתמך באמצעות תוכנית ההתקנה האוטומטית); HPUX 11 ו-Solaris‎®‎ 8/9
 
ממדים ומשקל
ממדים מינימליים (ר x ע x ג)
 
420 x‏ 483 x‏ 500 מ"מ
 
משקל
 
28.2 ק"ג
 
משקל חבילה
 
33.8 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
חשמל
 
מתח כניסה: 110 עד 127 וולט AC‏ (‎+/- 10%)‏, 60 הרץ (‎+/- 3 הרץ); 220 עד 240 וולט AC‏ (‎+/- 10%‏), 50 הרץ (‎+/- 3 הרץ)
 
צריכת מתח
 
445 וואט (הדפסה), 400 וואט (העתקה), 18 וואט (מוכן), 6.0 וואט (שינה), 0.5 וואט (כיבוי ידני). צריכת חשמל אופיינית (TEC‏): ‎1.785 קילו‏ וואט/שבוע.
 
פליטות הספק אקוסטיות
 
‎6.5 B(A)‎
 
פליטות לחץ אקוסטיות למשקיף מהצד (פעיל, הדפסה)
 
‎51 dB (A)‎‏
 
טווח טמפרטורות להפעלה
 
15 עד 30ºC
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
15 עד 27º צלזיוס
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
כן
 
תכולת האריזה
תכולת האריזה
 
התקן HP LaserJet Pro 300 Color MFP M375nw‎‎; ארבע מחסניות טונר HP LaserJet מותקנות מראש לשימוש ראשוני (תפוקה של כ-‏1400 עמודים); תיעוד באריזה (מדריך התקנת חומרה), מנהלי התקן לתוכנות ותיעוד על-גבי תקליטור; כבל מתח; כבל Telecom פקס; כרטיס אלחוטי מובנה; כבל USB‎
 
כבל כלול
 
כן, כבל USB
 
תוכנות כלולות
 
Windows‎®‎: תוכנית התקנה/הסרת התקנה של HP‏, מנהל התקן הדפסה HP PCL 6 Print Driver‏, מנהל התקן סריקה HP WIA Scan Driver‏, מנהל התקן סריקה HP TWAIN Scan Driver‏, תוכנת HP Scan‏, אשף התקנה HP Fax Setup Wizard‏, HP Send Fax‏, מנהל התקן הדפסה HP Fax Print Driver‏, התראות מצב, HP Update‏, DXP, תוכנת ReadIris Software‏; Mac: תוכנית התקנה/הסרת התקנה של HP‏, מנהל התקן HP Postscript Driver‏‏, HP Scan‏, HP Setup Assistant‏, מנהל התקן HP Fax Print Driver‏, תוכנית השירות HP Utility, התראות HP Alerts, תוכנת HP Firmware Updater, תוכנת Readiris Software‏
 
אחריות
 
אחריות לשנה אחת. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 

לייזר צבע
0.00 ₪
3024.00
 ₪
מנחם בגין 14, רמת גן, טל'(רב קווי): 6700505 – 03, פקס: 6709351 – 03
דוא"ל:comtop@netvision.net.il
שעות פעילות: א'- ה' 09:00 – 19:00