01/08/2012
 
12/09/2012

HP LASERJET PRO 400 M451 NW

מהירות הדפסה בשחור:

רגילה:עד 20 עמודים לדקה
מהירות הדפסה בצבע:

רגילה:עד 20 עמודים לדקה
(נמדד באמצעות ISO/IEC 24734‏, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך. )
פלט עמוד ראשון (מצב מוכן)

שחור:בתוך 17 שניות בלבד
‎צבע:בתוך 17 שניות בלבד
איכות הדפסה בשחור (מיטבית):
  • עד ‎600 x 600 dpi
איכות הדפסה בצבע (מיטבית):
  • עד ‎600 x 600 dpi
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
עד 40,000 עמודים
(מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת. )
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש:
750 עד 2,000
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת:
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
טכנולוגיית הדפסה:
  • לייזר
מהירות המעבד:
‎600 MHz
שפות הדפסה:
אמולציית HP PCL 5c‏, HP PCL 6‏, HP Postscript Level 3
תצוגה:
  • תצוגת LCD‏ של 2 שורות (טקסט)
לייזר צבע
0.00 ₪
1960.00
 ₪
מנחם בגין 14, רמת גן, טל'(רב קווי): 6700505 – 03, פקס: 6709351 – 03
דוא"ל:comtop@netvision.net.il
שעות פעילות: א'- ה' 09:00 – 19:00