01/08/2012
 
12/09/2012

HP LASERJET 2035

מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 30 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 8.0 שניות בלבד
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎600 x 600 dpi (פלט של 1,200‎ dpi בפועל עם HP FastRes 1200‏)
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 25,000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
500 עד 2,500
 
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת
 
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
זיכרון סטנדרטי
 
‎16 MB
 
זיכרון מרבי
 
‎16 MB
 
מהירות המעבד
 
‎266 MHz
 
קיבולת הדיסק הקשיח
 
ללא
 
שפות רגילות למדפסת
 
מבוסס מארח, UPD‏ (HP PCL5e)
 
טיפול בנייר
מגשי נייר רגילים
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
מספר מרבי של מגשי נייר
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה
 
מגש הזנה ל-‏250 גיליונות, מגש רב-תכליתי‏ ל-‏50 גיליונות
 
טיפול בנייר סטנדרטי/פלט
 
סל פלט ל-‎150 גיליונות
 
אפשרויות הדפסה דו-צדדית
 
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
מגש 1‏: A4‏, A5‏, A6‏, B5‏, מעטפות (C5‏, B5‏, DL‏); מגש 2‏: A4, A5, A6
 
גודל חומר הדפסה מותאם אישית
 
מגש 1‏: 76‎ x 127 עד ‎216 x 356 מ"מ; מגש 2‏: 105‎ x 148 עד 216‎ x 356 מ"מ
 
סוגי חומרי הדפסה נתמכים
 
נייר (דחוס (bond‏), קל, כבד, רגיל, ממוחזר, גס), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, שקפים, חומרי הדפסה כבדים
 
טיפול בפלט גמור
 
יחידת הדפסה דו-צדדית ידנית, הזנה ידנית, הזנת גיליונות, נתיב נייר ישיר
 
קישוריות
קישוריות סטנדרטית
 
Hi-Speed USB 2.0, יציאה מקבילית תואמת IEEE 1284
 
קישוריות אופציונלית
 
שרת הדפסה HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless Print Server‏, ערכת שדרוג HP Wireless Printing Upgrade Kit, מתאם מדפסת רשת USB של HP
 
ממדים ומשקל
משקלי חומרי הדפסה לפי נתיב הנייר
 
מגש 1‏: 60 עד 163 ג'/מ"ר (נתיב מעבר נייר ישיר עבור חומרי הדפסה מיוחדים); מגש 2‏: 60 עד 120 ג'/מ"ר
 
ממדי המוצר (ר x ע x ג)
 
365‎ x 368 x 268 מ"מ
 
ממדים מרביים (ר x ע x ג)
 
3‎65 x 677 x 268 מ"מ
 
ממדי האריזה (ר x ע x ג)
 
481‎ x 330 x 465 מ"מ
 
משקל המוצר
 
10 ק"ג
 
משקל חבילה
 
12.4 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
דרישות מערכת מינימליות
 
מוכן ל-Windows® 7‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista® ‏(x32 / x64), ‏Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home, ‏XP Professional, ‏Server 2003, ‏2000: ‎זיכרון RAM‏ של ‎512 MB; עבור כל המערכות: שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎350 MB‏, כונן CD-ROM‏, יציאת USB‏
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; זיכרון RAM של ‎לפחות ‎128 MB (מומלץ ‎256 MB); שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של ‎150 MB‏
 
מערכות הפעלה תואמות
 
מוכן ל-Windows® 7‏‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista®‎‏, Windows Vista® x64‎; Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home‏, XP Professional‏, XP Professional x64‎‏‎ (מנהל התקן בלבד), Server 2003‏, ‎Server 2003 x64‏, 2000 (מנהלי התקן בלבד), NT 4.0‏ (מנהל התקן PCL5 ברשת בלבד); Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, ‏Linux (ראה http://www.hplip.net‏‏), UNIX‏
 
תואם-Mac
 
כן
 
צריכת חשמל (פעיל)
 
550 וואט
 
צריכת חשמל (שינה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (המתנה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (כיבוי ידני)
 
0.4 וואט
 
הערת שוליים בנושא צריכת חשמל
 
מספרי המתח הם הערכים הגבוהים ביותר הנמדדים תוך שימוש במתחים הסטנדרטים.
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
‎17.5 עד 25‎º C
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
לא
 
מה כלול
אחריות
 
אחריות מוגבלת על חומרה למשך שנה אחת, החזרה למרכז שירות מורשה. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 
כבל כלול
 
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
 
תכולת האריזה
 
מדפסת HP LaserJet P2035‎‏, מחסנית הדפסה לשימוש ראשוני בלייזר של HP‏ מותקנת מראש עם תפוקה של עד 1,000 עמודים (בהתאם לתקן ISO/IEC 19752‏), מדריך לתחילת העבודה, תקליטור (מדריך למשתמש, תוכנת מדפסת), כבל מתח
 
מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 30 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 8.0 שניות בלבד
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎600 x 600 dpi (פלט של 1,200‎ dpi בפועל עם HP FastRes 1200‏)
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 25,000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
500 עד 2,500
 
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת
 
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
זיכרון סטנדרטי
 
‎16 MB
 
זיכרון מרבי
 
‎16 MB
 
מהירות המעבד
 
‎266 MHz
 
קיבולת הדיסק הקשיח
 
ללא
 
שפות רגילות למדפסת
 
מבוסס מארח, UPD‏ (HP PCL5e)
 
טיפול בנייר
מגשי נייר רגילים
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
מספר מרבי של מגשי נייר
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה
 
מגש הזנה ל-‏250 גיליונות, מגש רב-תכליתי‏ ל-‏50 גיליונות
 
טיפול בנייר סטנדרטי/פלט
 
סל פלט ל-‎150 גיליונות
 
אפשרויות הדפסה דו-צדדית
 
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
מגש 1‏: A4‏, A5‏, A6‏, B5‏, מעטפות (C5‏, B5‏, DL‏); מגש 2‏: A4, A5, A6
 
גודל חומר הדפסה מותאם אישית
 
מגש 1‏: 76‎ x 127 עד ‎216 x 356 מ"מ; מגש 2‏: 105‎ x 148 עד 216‎ x 356 מ"מ
 
סוגי חומרי הדפסה נתמכים
 
נייר (דחוס (bond‏), קל, כבד, רגיל, ממוחזר, גס), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, שקפים, חומרי הדפסה כבדים
 
טיפול בפלט גמור
 
יחידת הדפסה דו-צדדית ידנית, הזנה ידנית, הזנת גיליונות, נתיב נייר ישיר
 
קישוריות
קישוריות סטנדרטית
 
Hi-Speed USB 2.0, יציאה מקבילית תואמת IEEE 1284
 
קישוריות אופציונלית
 
שרת הדפסה HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless Print Server‏, ערכת שדרוג HP Wireless Printing Upgrade Kit, מתאם מדפסת רשת USB של HP
 
ממדים ומשקל
משקלי חומרי הדפסה לפי נתיב הנייר
 
מגש 1‏: 60 עד 163 ג'/מ"ר (נתיב מעבר נייר ישיר עבור חומרי הדפסה מיוחדים); מגש 2‏: 60 עד 120 ג'/מ"ר
 
ממדי המוצר (ר x ע x ג)
 
365‎ x 368 x 268 מ"מ
 
ממדים מרביים (ר x ע x ג)
 
3‎65 x 677 x 268 מ"מ
 
ממדי האריזה (ר x ע x ג)
 
481‎ x 330 x 465 מ"מ
 
משקל המוצר
 
10 ק"ג
 
משקל חבילה
 
12.4 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
דרישות מערכת מינימליות
 
מוכן ל-Windows® 7‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista® ‏(x32 / x64), ‏Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home, ‏XP Professional, ‏Server 2003, ‏2000: ‎זיכרון RAM‏ של ‎512 MB; עבור כל המערכות: שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎350 MB‏, כונן CD-ROM‏, יציאת USB‏
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; זיכרון RAM של ‎לפחות ‎128 MB (מומלץ ‎256 MB); שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של ‎150 MB‏
 
מערכות הפעלה תואמות
 
מוכן ל-Windows® 7‏‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista®‎‏, Windows Vista® x64‎; Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home‏, XP Professional‏, XP Professional x64‎‏‎ (מנהל התקן בלבד), Server 2003‏, ‎Server 2003 x64‏, 2000 (מנהלי התקן בלבד), NT 4.0‏ (מנהל התקן PCL5 ברשת בלבד); Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, ‏Linux (ראה http://www.hplip.net‏‏), UNIX‏
 
תואם-Mac
 
כן
 
צריכת חשמל (פעיל)
 
550 וואט
 
צריכת חשמל (שינה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (המתנה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (כיבוי ידני)
 
0.4 וואט
 
הערת שוליים בנושא צריכת חשמל
 
מספרי המתח הם הערכים הגבוהים ביותר הנמדדים תוך שימוש במתחים הסטנדרטים.
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
‎17.5 עד 25‎º C
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
לא
 
מה כלול
אחריות
 
אחריות מוגבלת על חומרה למשך שנה אחת, החזרה למרכז שירות מורשה. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 
כבל כלול
 
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
 
תכולת האריזה
 
מדפסת HP LaserJet P2035‎‏, מחסנית הדפסה לשימוש ראשוני בלייזר של HP‏ מותקנת מראש עם תפוקה של עד 1,000 עמודים (בהתאם לתקן ISO/IEC 19752‏), מדריך לתחילת העבודה, תקליטור (מדריך למשתמש, תוכנת מדפסת), כבל מתח
 
מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 30 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 8.0 שניות בלבד
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎600 x 600 dpi (פלט של 1,200‎ dpi בפועל עם HP FastRes 1200‏)
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 25,000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
500 עד 2,500
 
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת
 
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
זיכרון סטנדרטי
 
‎16 MB
 
זיכרון מרבי
 
‎16 MB
 
מהירות המעבד
 
‎266 MHz
 
קיבולת הדיסק הקשיח
 
ללא
 
שפות רגילות למדפסת
 
מבוסס מארח, UPD‏ (HP PCL5e)
 
טיפול בנייר
מגשי נייר רגילים
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
מספר מרבי של מגשי נייר
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה
 
מגש הזנה ל-‏250 גיליונות, מגש רב-תכליתי‏ ל-‏50 גיליונות
 
טיפול בנייר סטנדרטי/פלט
 
סל פלט ל-‎150 גיליונות
 
אפשרויות הדפסה דו-צדדית
 
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
מגש 1‏: A4‏, A5‏, A6‏, B5‏, מעטפות (C5‏, B5‏, DL‏); מגש 2‏: A4, A5, A6
 
גודל חומר הדפסה מותאם אישית
 
מגש 1‏: 76‎ x 127 עד ‎216 x 356 מ"מ; מגש 2‏: 105‎ x 148 עד 216‎ x 356 מ"מ
 
סוגי חומרי הדפסה נתמכים
 
נייר (דחוס (bond‏), קל, כבד, רגיל, ממוחזר, גס), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, שקפים, חומרי הדפסה כבדים
 
טיפול בפלט גמור
 
יחידת הדפסה דו-צדדית ידנית, הזנה ידנית, הזנת גיליונות, נתיב נייר ישיר
 
קישוריות
קישוריות סטנדרטית
 
Hi-Speed USB 2.0, יציאה מקבילית תואמת IEEE 1284
 
קישוריות אופציונלית
 
שרת הדפסה HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless Print Server‏, ערכת שדרוג HP Wireless Printing Upgrade Kit, מתאם מדפסת רשת USB של HP
 
ממדים ומשקל
משקלי חומרי הדפסה לפי נתיב הנייר
 
מגש 1‏: 60 עד 163 ג'/מ"ר (נתיב מעבר נייר ישיר עבור חומרי הדפסה מיוחדים); מגש 2‏: 60 עד 120 ג'/מ"ר
 
ממדי המוצר (ר x ע x ג)
 
365‎ x 368 x 268 מ"מ
 
ממדים מרביים (ר x ע x ג)
 
3‎65 x 677 x 268 מ"מ
 
ממדי האריזה (ר x ע x ג)
 
481‎ x 330 x 465 מ"מ
 
משקל המוצר
 
10 ק"ג
 
משקל חבילה
 
12.4 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
דרישות מערכת מינימליות
 
מוכן ל-Windows® 7‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista® ‏(x32 / x64), ‏Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home, ‏XP Professional, ‏Server 2003, ‏2000: ‎זיכרון RAM‏ של ‎512 MB; עבור כל המערכות: שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎350 MB‏, כונן CD-ROM‏, יציאת USB‏
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; זיכרון RAM של ‎לפחות ‎128 MB (מומלץ ‎256 MB); שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של ‎150 MB‏
 
מערכות הפעלה תואמות
 
מוכן ל-Windows® 7‏‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista®‎‏, Windows Vista® x64‎; Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home‏, XP Professional‏, XP Professional x64‎‏‎ (מנהל התקן בלבד), Server 2003‏, ‎Server 2003 x64‏, 2000 (מנהלי התקן בלבד), NT 4.0‏ (מנהל התקן PCL5 ברשת בלבד); Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, ‏Linux (ראה http://www.hplip.net‏‏), UNIX‏
 
תואם-Mac
 
כן
 
צריכת חשמל (פעיל)
 
550 וואט
 
צריכת חשמל (שינה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (המתנה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (כיבוי ידני)
 
0.4 וואט
 
הערת שוליים בנושא צריכת חשמל
 
מספרי המתח הם הערכים הגבוהים ביותר הנמדדים תוך שימוש במתחים הסטנדרטים.
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
‎17.5 עד 25‎º C
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
לא
 
מה כלול
אחריות
 
אחריות מוגבלת על חומרה למשך שנה אחת, החזרה למרכז שירות מורשה. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 
כבל כלול
 
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
 
תכולת האריזה
 
מדפסת HP LaserJet P2035‎‏, מחסנית הדפסה לשימוש ראשוני בלייזר של HP‏ מותקנת מראש עם תפוקה של עד 1,000 עמודים (בהתאם לתקן ISO/IEC 19752‏), מדריך לתחילת העבודה, תקליטור (מדריך למשתמש, תוכנת מדפסת), כבל מתח
 
מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 30 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 8.0 שניות בלבד
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎600 x 600 dpi (פלט של 1,200‎ dpi בפועל עם HP FastRes 1200‏)
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 25,000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
500 עד 2,500
 
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת
 
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
זיכרון סטנדרטי
 
‎16 MB
 
זיכרון מרבי
 
‎16 MB
 
מהירות המעבד
 
‎266 MHz
 
קיבולת הדיסק הקשיח
 
ללא
 
שפות רגילות למדפסת
 
מבוסס מארח, UPD‏ (HP PCL5e)
 
טיפול בנייר
מגשי נייר רגילים
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
מספר מרבי של מגשי נייר
 
2‏ (1 ובנוסף מגש הזנה רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות)
 
טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה
 
מגש הזנה ל-‏250 גיליונות, מגש רב-תכליתי‏ ל-‏50 גיליונות
 
טיפול בנייר סטנדרטי/פלט
 
סל פלט ל-‎150 גיליונות
 
אפשרויות הדפסה דו-צדדית
 
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
מגש 1‏: A4‏, A5‏, A6‏, B5‏, מעטפות (C5‏, B5‏, DL‏); מגש 2‏: A4, A5, A6
 
גודל חומר הדפסה מותאם אישית
 
מגש 1‏: 76‎ x 127 עד ‎216 x 356 מ"מ; מגש 2‏: 105‎ x 148 עד 216‎ x 356 מ"מ
 
סוגי חומרי הדפסה נתמכים
 
נייר (דחוס (bond‏), קל, כבד, רגיל, ממוחזר, גס), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, שקפים, חומרי הדפסה כבדים
 
טיפול בפלט גמור
 
יחידת הדפסה דו-צדדית ידנית, הזנה ידנית, הזנת גיליונות, נתיב נייר ישיר
 
קישוריות
קישוריות סטנדרטית
 
Hi-Speed USB 2.0, יציאה מקבילית תואמת IEEE 1284
 
קישוריות אופציונלית
 
שרת הדפסה HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server, שרת הדפסה אלחוטי HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless Print Server‏, ערכת שדרוג HP Wireless Printing Upgrade Kit, מתאם מדפסת רשת USB של HP
 
ממדים ומשקל
משקלי חומרי הדפסה לפי נתיב הנייר
 
מגש 1‏: 60 עד 163 ג'/מ"ר (נתיב מעבר נייר ישיר עבור חומרי הדפסה מיוחדים); מגש 2‏: 60 עד 120 ג'/מ"ר
 
ממדי המוצר (ר x ע x ג)
 
365‎ x 368 x 268 מ"מ
 
ממדים מרביים (ר x ע x ג)
 
3‎65 x 677 x 268 מ"מ
 
ממדי האריזה (ר x ע x ג)
 
481‎ x 330 x 465 מ"מ
 
משקל המוצר
 
10 ק"ג
 
משקל חבילה
 
12.4 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
דרישות מערכת מינימליות
 
מוכן ל-Windows® 7‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista® ‏(x32 / x64), ‏Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home, ‏XP Professional, ‏Server 2003, ‏2000: ‎זיכרון RAM‏ של ‎512 MB; עבור כל המערכות: שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎350 MB‏, כונן CD-ROM‏, יציאת USB‏
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; זיכרון RAM של ‎לפחות ‎128 MB (מומלץ ‎256 MB); שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של ‎150 MB‏
 
מערכות הפעלה תואמות
 
מוכן ל-Windows® 7‏‏. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים. Windows Vista®‎‏, Windows Vista® x64‎; Microsoft® Windows®‎ גרסאות XP Home‏, XP Professional‏, XP Professional x64‎‏‎ (מנהל התקן בלבד), Server 2003‏, ‎Server 2003 x64‏, 2000 (מנהלי התקן בלבד), NT 4.0‏ (מנהל התקן PCL5 ברשת בלבד); Mac OS X גרסאות v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, ‏Linux (ראה http://www.hplip.net‏‏), UNIX‏
 
תואם-Mac
 
כן
 
צריכת חשמל (פעיל)
 
550 וואט
 
צריכת חשמל (שינה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (המתנה)
 
7 וואט
 
צריכת חשמל (כיבוי ידני)
 
0.4 וואט
 
הערת שוליים בנושא צריכת חשמל
 
מספרי המתח הם הערכים הגבוהים ביותר הנמדדים תוך שימוש במתחים הסטנדרטים.
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
‎17.5 עד 25‎º C
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
לא
 
מה כלול
אחריות
 
אחריות מוגבלת על חומרה למשך שנה אחת, החזרה למרכז שירות מורשה. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 
כבל כלול
 
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
 
תכולת האריזה
 
מדפסת HP LaserJet P2035‎‏, מחסנית הדפסה לשימוש ראשוני בלייזר של HP‏ מותקנת מראש עם תפוקה של עד 1,000 עמודים (בהתאם לתקן ISO/IEC 19752‏), מדריך לתחילת העבודה, תקליטור (מדריך למשתמש, תוכנת מדפסת), כבל מתח
 
מדפסות
0.00 ₪
1150.00
 ₪
מנחם בגין 14, רמת גן, טל'(רב קווי): 6700505 – 03, פקס: 6709351 – 03
דוא"ל:comtop@netvision.net.il
שעות פעילות: א'- ה' 09:00 – 19:00