01/08/2012
 
12/09/2012

HP LASERJET EnterPrise 600 M603N

מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 60 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
נמדד באמצעות ISO/IEC 24734‏, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 8.5 שניות בלבד
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎1,200 x 1,200 dpi
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 275,000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
5,000 עד 20,000
 
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת
 
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
זיכרון, סטנדרטי
 
512 MB
 
זיכרון, מרבי
 
‎1 GB
 
מהירות המעבד
 
‎800 ‏מגה הרץ
 
כונן קשיח
 
ללא
 
שפות הדפסה
 
HP PCL 6‏, HP PCL 5c‏ (מנהל התקן HP PCL 5c זמין באינטרנט בלבד), אמולציית HP Postscript Level 3‏, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.4)
 
טיפול בנייר
מגשי נייר, סטנדרטי
 
2
 
מגשי נייר, מרבי
 
עד 6‏
 
קלט טיפול בנייר, סטנדרטי
 
מגש 1 רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות, מגש הזנה 2 ל-‏500 גיליונות
 
קלט טיפול בנייר, אופציונלי
 
מגש הזנה אופציונלי ל-‏500 גיליונות, מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית (למיקום של מגש 2 בלבד), מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של ‏1,500 גיליונות (הוסף עד 4 מגשים נוספים לקיבולת הזנה של עד 3,600 גיליונות), יחידה להדפסה דו-צדדית אופציונלית ואוטומטית, מזין מעטפות אופציונלי ל-‏75 גיליונות
 
פלט טיפול בנייר, סטנדרטי
 
סל פלט ל-‏500 גיליונות; סל פלט אחורי ל-‏100 גיליונות
 
פלט טיפול בנייר, אופציונלי
 
מערם אופציונלי ל-‏500 גיליונות, מהדק-מערם אופציונלי ל-‏500 גיליונות, תיבת דואר אופציונלית עם 5 סלים ל-‏500 גיליונות
 
הדפסה דו-צדדית
 
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
מגש 1 רב-תכליתי: A4‏, A5‏, A6‏, B5‏‏ (JIS‏), B6‏ (JIS‏), RA4‏, 10 x‏ 15 ס"מ, מעטפה (DL ISO‏, ‎C5 ISO‏, ‎C6 ISO‏, ‎B5 ISO‏); מגש 2, מגש הזנה אופציונלי ל-‏500 גיליונות: A4‏, A5‏, RA4‏, B5‏ (JIS‏); מגש הזנה אופציונלי עם קיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות: A4‏
 
גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית
 
מגש 1 רב-תכליתי: A4‏, A5‏, A6‏, B5‏‏ (JIS‏), B6‏ (JIS‏), RA4‏, 10 x‏ 15 ס"מ, מעטפה (DL ISO‏, ‎C5 ISO‏, ‎C6 ISO‏, ‎B5 ISO‏); מגש 2, מגש הזנה אופציונלי ל-‏500 גיליונות: A4‏, A5‏, RA4‏, B5‏ (JIS‏); מגש הזנה אופציונלי עם קיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות: A4‏
 
סוגי חומרי הדפסה
 
נייר (דחוס, צבעוני, נייר חברה, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס, קל), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, שקפים, תוויות לקצה מדף, מוגדר על-ידי המשתמש
 
טיפול בפלט גמור
 
הזנת גיליונות
 
קישוריות
יכולת הדפסה ניידת
 
HP ePrint‏
 
יכולת אלחוט
 
אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה
 
קישוריות, רגיל
 
יציאת Hi-Speed USB 2.0‏; יציאת Gigabit Ethernet‏; 2 יציאות Host USB חיצוניות (אחת בהתקן ואחת לגישה חיצונית); שתי יציאות פנימיות תואמות Host USB 2.0‏ (לחיבור של צד שלישי); יציאת Hi-Speed USB 2.0 HIP‏ (עבור חיבור צד שלישי)
 
קישוריות, אופציונלי
 
רשת ‎802.11b/g/n LAN אלחוטית (מצב תחנה), אביזרים נוספים לעבודה ברשת; שרת הדפסה HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server‏ (זמין מתחילת 2012‏)
 
ממדים ומשקל
משקל של חומרי הדפסה, נתמך
 
מגש 1 רב-תכליתי: 60 עד 200 ג'/מ"ר; מגש 2, מגש הזנה אופציונלי ל-‏500 גיליונות, מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית, מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות: 60 עד 120 ג'/מ"ר; מזין מעטפות אופציונלי: 75 עד 105 ג'/מ"ר; יחידה אופציונלית להדפסה דו-צדדית: 60 עד 120 ג'/מ"ר
 
ממדים מינימליים (ר x ע x ג)
 
415 x‏ 428 x‏ 398 מ"מ
 
ממדים מרביים (ר x ע x ג)
 
415 x‏ 768 x‏ 398 מ"מ
 
ממדי האריזה (ר x ע x ג)
 
588 x‏ 540 x‏ 499 מ"מ
 
משקל
 
23.7 ק"ג
 
משקל חבילה
 
27.5 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
דרישות מערכת מינימליות
 
Microsoft‎®‎ Windows‎®‎ 7‏; ‏Windows Vista‎®‎‏; Windows XP‎®‎ ‏(SP2 ואילך), Server 2003 ‏(SP1 ואילך), Server 2008‏, Server 2008 R2‎‏: שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎200 MB‏; לדרישות מערכת של חומרה עבור מערכות הפעלה תואמות, בקר בכתובת: http://www.microsoft.com‏
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
Mac OS X גרסאות v10.5‏, v10.6‏, v10.7‏; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎150 MB‏; לדרישות מערכת של חומרה עבור מערכות הפעלה תואמות, בקר בכתובת: http://www.apple.com‏
 
מערכות הפעלה תואמות
 
Microsoft‎®‎ Windows‎®‎ 7‏; ‏Windows Vista‎®‎‏; Windows XP‎®‎‏ (SP2+‏), Server 2003‏ (SP1+‏), Server 2008‏ (בכל הגרסאות מסוג 32-bit ו-‏64-bit)‏, Server 2008 R2‎‏ (64-bit‏); Mac OS X גרסאות v10.5‏, v10.6‏, v10.7‏; Citrix‎®‎‎ ו-Windows‎®‎ Terminal Services‏ (לקבלת התמיכה העדכנית ביותר, עיין במדריך מנהל המערכת בכתובת http://www.hp.com/go/upd‏, בכרטיסייה Documentation‏ (תיעוד)); Novell‎®‎ (בקר בכתובת http://www.novell.com/iprint לקבלת התמיכה העדכנית ביותר); Linux‏ (בקר בכתובת http://www.hplip.net‏); UNIX‎‎‏ (בקר בכתובת http://www.hp.com/go/unix‏, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts‏ וכן http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software‏); סוגי התקני SAP (בקר בכתובת http://www.hp.com/go/sap/drivers ו-www.hp.com/go/sap/print‏)
 
תואם-Mac
 
כן
 
צריכת מתח
 
920 וואט (הדפסה), 21 וואט (מוכן), 5.5 וואט (שינה), 1.0 וואט (כיבוי אוטומטי), 0.3 וואט (כיבוי ידני); צריכת חשמל אופיינית (TEC‏): ‎4.368 kWh לשבוע
 
הערת שוליים בנושא צריכת חשמל
 
דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה; פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר. צריכת החשמל במצב 'כיבוי אוטומטי' תלויה ביכולת של מתג רשת הלקוח, תצורת המשתמש ופעילות הרשת. צריכת החשמל במצב 'כיבוי' עשויה להשתנות בזמן בדיקת מנות רשת עבור עבודות הדפסה.
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
15 עד 32ºC
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
לא
 
מה כלול
אחריות
 
אחריות לשנה אחת באתר הלקוח. שירותים אופציונליים של HP Care Pack זמינים. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 
כבל כלול
 
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
 
תכולת האריזה
 
מדפסת HP LaserJet Enterprise 600 M6023n Printer‏; מחסנית טונר HP Black LaserJet Toner Cartridge‏ (כ-‏10,000 עמודים); כבל מתח עם זווית לימין; תוכנה ותיעוד על-גבי תקליטור; מדריך תחילת העבודה; עלון תמיכה; עלון HP ePrint‏; מדריך אחריות (אם ישים)
 
בנוסף
 
דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk‏[9‏].
 

מדפסות
0.00 ₪
5199.00
 ₪
מנחם בגין 14, רמת גן, טל'(רב קווי): 6700505 – 03, פקס: 6709351 – 03
דוא"ל:comtop@netvision.net.il
שעות פעילות: א'- ה' 09:00 – 19:00