01/08/2012
 
12/09/2012

HP LASERJET P1102

מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 18 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
נמדד באמצעות ISO/IEC 24734‏, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 8.5 שניות בלבד (ממצב כיבוי אוטומטי)
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎600 x 600 dpi‏ ‏(1,200‎ dpi בפועל עם HP FastRes 1200‏)
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 5,000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
250 עד 1,500
 
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת
 
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
זיכרון, סטנדרטי
 
‎2 MB
 
זיכרון, מרבי
 
‎2 MB
 
מהירות המעבד
 
‎266 MHz
 
כונן קשיח
 
ללא
 
שפות הדפסה
 
הדפסה מבוססת-מארח
 
טיפול בנייר
מגשי נייר, סטנדרטי
 
1
 
מגשי נייר, מרבי
 
1
 
קלט טיפול בנייר, סטנדרטי
 
מגש הזנה ל-‏150 גיליונות
 
פלט טיפול בנייר, סטנדרטי
 
סל ל-‏100 גיליונות כלפי מטה
 
הדפסה דו-צדדית
 
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
A4‎; A5‎; A6‎; B5‎; גלויות; מעטפות (C5‏, DL‏, B5‏)
 
גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית
 
מגש הזנה ל-‏150 גיליונות: ‎147 x 211 עד 216‎ x 356 מ"מ
 
סוגי חומרי הדפסה
 
נייר (לייזר, רגיל, צילום, גס, קלף), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, שקפים, גלויות
 
טיפול בפלט גמור
 
הזנת גיליונות
 
קישוריות
קישוריות, רגיל
 
יציאת Hi-Speed USB 2.0
 
קישוריות, אופציונלי
 
שרתי הדפסה HP Jetdirect תואמים: שרת הדפסה HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server J8021A‎
 
ממדים ומשקל
משקל של חומרי הדפסה, נתמך
 
60 עד 163 ג'/מ"ר
 
ממדים (ר x ע x ג)
 
‎196 x 238 x 349 מ"מ
 
ממדים מרביים (ר x ע x ג)
 
‎228 x 410 x 349 מ"מ
 
ממדי האריזה (ר x ע x ג)
 
‎298 x 250 x 400 מ"מ
 
משקל
 
5.2 ק"ג
 
משקל חבילה
 
6.35 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
דרישות מערכת מינימליות
 
Windows‎®‎ 7‏ ‏(32-bit/64-bit‏): ‎1 GB זיכרון RAM‏; Windows Vista‎®‎‏ ‏(32-bit/64-bit‏); Microsoft‎®‎ Windows‎®‎ XP‏, ‏Server 2008‏ ‏(32-bit/64-bit‏), ‏Server 2003‏: ‎512 MB זיכרון RAM‏; כל המערכות: שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎350 MB‏, כונן CD-ROM‏, יציאת USB‏
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
Mac OS X גרסאות v10.4‏, v10.5‏, v10.6‏; ‎256 MB זיכרון RAM‏; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎150 MB‏; כונן CD-ROM‏; יציאת USB
 
מערכות הפעלה תואמות
 
Windows‎®‎ 7‏ ‏(32-bit/64-bit‏); Windows Vista‎®‎‏ ‏(32-bit/64-bit‏); Microsoft‎®‎ Windows‎®‎ XP‏ ‏(32-bit/64-bit‏), ‏Server 2008‏ ‏(32-bit/64-bit‏), ‏Server 2003‏ ‏(32-bit/64-bit‏); Mac OS X גרסאות v10.4‏, v10.5‏, v10.6‏; Linux‏ (לקבלת מנהל התקן הדפסה עדכני, בקר בכתובת http://www.hplip.net‏)
 
תואם-Mac
 
כן
 
צריכת חשמל (פעיל)
 
360 וואט
 
צריכת חשמל (המתנה)
 
1.4 וואט
 
צריכת חשמל (כיבוי אוטומטי)
 
0.9 וואט
 
צריכת חשמל (כיבוי ידני)
 
0.6 וואט
 
הערת שוליים בנושא צריכת חשמל
 
הערכים עשויים להשתנות. לקבלת המידע העדכני ביותר, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory‏. מספרי המתח הם הערכים הגבוהים ביותר הנמדדים תוך שימוש במתחים הסטנדרטים.
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
‎17.5 עד 25‎º C
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
כן
 
מה כלול
אחריות
 
אחריות מוגבלת למשך שנה אחת. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 
כבל כלול
 
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
 
תכולת האריזה
 
מדפסת HP LaserJet Pro P1102 Printer‏; מחסנית להדפסת לייזר של HP בצבע שחור לשימוש ראשוני (תפוקת מחסנית ממוצעת של 700 עמודים רגילים, ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752‏); כבל מתח; תקליטורים עם תיעוד ותוכנות של המדפסת; מדריך תחילת העבודה, עלון תמיכה, עלון בנושא התקנה חכמה
 
בנוסף
 
תמיכה במנעול בסגנון Kensington לאבטחה נוספת
 

מדפסות
0.00 ₪
450.00
 ₪
מנחם בגין 14, רמת גן, טל'(רב קווי): 6700505 – 03, פקס: 6709351 – 03
דוא"ל:comtop@netvision.net.il
שעות פעילות: א'- ה' 09:00 – 19:00