01/08/2012
 
12/09/2012

HP LaserJet P4015X

מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
 
עד 50 עמודים לדקה
 
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
 
המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, התוכנה ומורכבות המסמך
 
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
 
בתוך 8.5 שניות בלבד
 
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
 
עד ‎1,200 x 1,200 dpi
 
טכנולוגיית הדפסה
 
לייזר בשחור-לבן
 
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
 
עד 225000 עמודים
 
הערה בדבר מחזור הדפסה
 
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
 
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
 
3,000 עד 15,000‏
 
הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת
 
HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
זיכרון סטנדרטי
 
‎128 MB
 
זיכרון מרבי
 
‎640 MB
 
מהירות המעבד
 
‎540 MHz
 
קיבולת הדיסק הקשיח
 
דיסק קשיח HP High-performance EIO Hard Disk אופציונלי
 
שפות רגילות למדפסת
 
HP PCL 6‏, HP PCL 5e‏, אמולציית HP Postscript level 3, הדפסת PDF ישירה (גרסה 1.4) (דרוש זיכרון מדפסת של 128‎ MB, מומלץ זיכרון של 192‎ MB)
 
טיפול בנייר
מגשי נייר רגילים
 
3
 
מספר מרבי של מגשי נייר
 
6
 
טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה
 
מגש רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות, שני מגשי הזנה ל-‏500 גיליונות
 
טיפול בנייר אופציונלי/הזנה
 
מגש הזנה אפציונלי ל-‏500 גיליונות, מגש הזנה אופציונלי ל-‏1,500 גיליונות (עד 4 מגשים נוספים לקיבולת הזנה של עד 3,600 גיליונות), מזין מעטפות אופציונלי ל-‏75 גיליונות, מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית (מגש 2)
 
טיפול בנייר סטנדרטי/פלט
 
סל פלט אחורי ל-‏100 גיליונות, סל פלט עליון ל-‏500 גיליונות
 
טיפול בנייר אופציונלי/פלט
 
מערם אופציונלי ל-‏500 גיליונות, מהדק/מערם אופציונלי ל-‏500 גיליונות, תיבת דואר אופציונלית עם 5 סלים ל-‏500 גיליונות
 
אפשרויות הדפסה דו-צדדית
 
אוטומטית (סטנדרט)
 
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
 
A4, A5, ‎B5 (JIS)‎‏,‏ 16K,‏ Dpostcard (JIS)‎,‏ Executive (JIS)‎,‏ מעטפה (DL ISO‏, ‎C5 ISO‏, ‎B5 ISO‏)
 
גודל חומר הדפסה מותאם אישית
 
מגש רב-תכליתי: 76‎ x 127 עד ‎216 x 356 מ"מ; מגש 2 ומגש אופציונלי ל-‏‏500 גיליונות: ‎148 x 210 עד ‎148 x 356 מ"מ; מגש לחומרי הדפסה מותאמים אישית: ‎102 x 148 עד ‎170 x 282 מ"מ
 
סוגי חומרי הדפסה נתמכים
 
נייר (דחוס (bond‏), צבעוני, נייר חברה, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס, קל), מעטפות, תוויות, כרטיסים, שקפים
 
טיפול בפלט גמור
 
הזנת גיליונות
 
קישוריות
קישוריות סטנדרטית
 
שרת הדפסה Jetdirect‏ (Gigabit Ethernet‏) משובץ, יציאת Hi-Speed USB 2.0‏ אחת, חריץ EIO אחד, יציאות מארח דמויות USB 2.0‏, אחת חיצונית ושתיים פנימיות עבור חיבור צד שלישי
 
קישוריות אופציונלית
 
שרתי הדפסה פנימיים של HP Jetdirect‏; שרתי הדפסה חיצוניים של HP Jetdirect‏; שרתי הדפסה אלחוטית של HP‏; דיסק קשיח HP Secure High Performance EIO Hard Disk J8019A‎‏ (נדרשת קושחה CPE OZ של 10.1 ומעלה). לקבלת מידע נוסף על פתרונות זמינים לעבודה ברשת של HP‏, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/jetdirect‏
 
ממדים ומשקל
משקלי חומרי הדפסה לפי נתיב הנייר
 
מגש רב-תכליתי 1: 60 עד 200 ג'/מ"ר, מגש רגיל (מגש 2)‏: 60 עד 120 ג'/מ"ר, מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית (מגש 2): 60 עד 120 ג'/מ"ר, מגש רגיל (מגש 3): 60 עד 120 ג'/מ"ר, מזין מעטפות אופציונלי: 75 עד 105 ג'/מ"ר, מגשי הזנה אופציונליים ל-‏500 גיליונות: 60 עד 120 ג'/מ"ר, מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה ל-‏1,500 גיליונות: 60 עד 120 ג'/מ"ר, אביזר להדפסה דו-צדדית: 60 עד 120 ג'/מ"ר: 60 עד 120 ג'/מ"ר
 
ממדי המוצר (ר x ע x ג)
 
419 × 508 × 546 מ"מ
 
ממדים מרביים (ר x ע x ג)
 
‎736 x 863 x 419 מ"מ
 
ממדי האריזה (ר x ע x ג)
 
‎540 x 600 x 790 מ"מ
 
משקל המוצר
 
35.12 ק"ג
 
משקל חבילה
 
36 ק"ג
 
דרישות מתח והפעלה
דרישות מערכת מינימליות
 
Microsoft® Windows® 2000‏: מעבד 133‎ MHz,‏ 64‎ MB זיכרון RAM, כונן CD-ROM‏; Microsoft® Windows®‎‏ גרסאות XP Home ו-Professional‏: מעבד 233‎ MHz,‏ 64‎ MB זיכרון RAM, כונן CD-ROM‏;Microsoft® Windows® Server 2003‏: מעבד ‎550 MHz‏, 128‎ MB זיכרון RAM (מהדורה רגילה), שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 220‎ MB עבור Microsoft® Windows®‎, מעבד 1‎ GHz,‏ 512‎ MB זיכרון RAM (מוכן ל-Windows Vista®‎, לקבלת פרטים אודות שטח כונן קשיח מינימלי, עיין במדריך למשתמש); כונן CD-ROM או חיבור לאינטרנט, יציאה מקבילית דו-כיוונית תואמת IEEE 1284,‏ USB (תואם למפרטי USB 1.1 או 2.0)
 
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh
 
‎Mac OS X ‎v10.2‎ ואילך; PowerPC ‎G3‎‏,‏ G4, G5, או מעבד Intel® Core; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של 160‎ MB; כונן CD-ROM‏, יציאת USB או יציאה מקבילית תואמת IEEE 1284-B (דרך כרטיס ‎HP1284B Parallel Card ‎J7972G‎)
 
מערכות הפעלה תואמות
 
Microsoft® Windows®‎‏ גרסאות 2000, XP Home‏, XP Professional‏, Server 2003‏, מאושר עבור Windows Vista®‎‏; Mac OS X גרסה 10.2, Mac OS X גרסה 10.3 ואילך
 
תואם-Mac
 
כן
 
צריכת חשמל (פעיל)
 
840 וואט
 
צריכת חשמל (שינה)
 
12 וואט
 
צריכת חשמל (המתנה)
 
18 וואט
 
צריכת חשמל (כיבוי ידני)
 
0 וואט
 
הערת שוליים בנושא צריכת חשמל
 
הערכים עשויים להשתנות. מספרי המתח הם הערכים הגבוהים ביותר הנמדדים תוך שימוש במתחים הסטנדרטים.
 
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה
 
10° עד 32° צלזיוס
 
מאושר ENERGY STAR‎®‎‎
 
לא
 
מה כלול
אחריות
 
אחריות לשנה אחת באתר הלקוח. שירותים אופציונליים של HP Care Pack זמינים. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.
 
כבל כלול
 
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
 
תכולת האריזה
 
מדפסת, כבל מתח בעל זווית ימנית, כיסוי לוח הבקרה, תוכנה ותיעוד על-גבי CD-ROM‏, מחסנית הדפסה, מדריך תחילת העבודה, עלון תמיכה
 
בנוסף
 
מאפייני אבטחה—IPsec‏, 802.1X
 

מדפסות
0.00 ₪
8000.00
 ₪
מנחם בגין 14, רמת גן, טל'(רב קווי): 6700505 – 03, פקס: 6709351 – 03
דוא"ל:comtop@netvision.net.il
שעות פעילות: א'- ה' 09:00 – 19:00